Your Real Estate Specialist
Mitchell Nikolaou
510 583 0200510 583 0200

510 583 0200510 583 0200

San Lorenzo Real Estate Analysis

Jump To:

San Lorenzo Real Estate Listings

Active Listings in San Lorenzo

15576 Lorenzo Ave SAN LORENZO, CA
Photo of 15576 Lorenzo Ave, SAN LORENZO, CA (MLS # 40830909)
5 beds 4 baths $999,950
2023 VIA AMIGOS SAN LORENZO, CA
Photo of 2023 VIA AMIGOS, SAN LORENZO, CA (MLS # 40830878)
3 beds 2 baths 1,188 sqft $719,000
16227 Ashland Ave SAN LORENZO, CA
Photo of 16227 Ashland Ave, SAN LORENZO, CA (MLS # 40830849)
5 beds 2 baths 2,596 sqft $1,150,000
16227 Ashland Ave SAN LORENZO, CA
Photo of 16227 Ashland Ave, SAN LORENZO, CA (MLS # 40830830)
5 beds 2 baths $1,150,000
817 Estancia Terrace Terrace SAN LORENZO, CA
Photo of 817 Estancia Terrace Terrace, SAN LORENZO, CA (MLS # ML81714882)
4 beds 3 baths 1,765 sqft $775,000
21173 Estancia Cmn SAN LORENZO, CA
Photo of 21173 Estancia Cmn, SAN LORENZO, CA (MLS # ML81714877)
3 beds 4 baths 1,702 sqft $755,000
21193 Estancia Cmn SAN LORENZO, CA
Photo of 21193 Estancia Cmn, SAN LORENZO, CA (MLS # ML81714674)
3 beds 4 baths 1,669 sqft $760,000
15857 Paseo Largavista SAN LORENZO, CA
Photo of 15857 Paseo Largavista, SAN LORENZO, CA (MLS # 40830263)
3 beds 1 bath 1,000 sqft $579,000
1420 Via Lucas SAN LORENZO, CA
Photo of 1420 Via Lucas, SAN LORENZO, CA (MLS # 40830011)
3 beds 1 bath 1,050 sqft $650,000
1031 Via Palma SAN LORENZO, CA
Photo of 1031 Via Palma, SAN LORENZO, CA (MLS # 40829976)
3 beds 2 baths 1,930 sqft $768,000
15839 Via Rivera SAN LORENZO, CA
Photo of 15839 Via Rivera, SAN LORENZO, CA (MLS # 40829771)
3 beds 2 baths 1,416 sqft $699,000
1233 Bockman, Unit: 6 SAN LORENZO, CA
Photo of 1233 Bockman, Unit: 6, SAN LORENZO, CA (MLS # 40829508)
3 beds 3 baths 1,361 sqft $768,000
1012 Via Honda SAN LORENZO, CA
Photo of 1012 Via Honda, SAN LORENZO, CA (MLS # 40829379)
3 beds 2 baths 1,664 sqft $649,000
17587 Wickman Place SAN LORENZO, CA
Photo of 17587 Wickman Place, SAN LORENZO, CA (MLS # ML81713449)
2 beds 1 bath 900 sqft $348,888
17587 Wickman SAN LORENZO, CA
Photo of 17587 Wickman, SAN LORENZO, CA (MLS # 40829238)
2 beds 1 bath 900 sqft $348,888
18634 Times Ave SAN LORENZO, CA
Photo of 18634 Times Ave, SAN LORENZO, CA (MLS # 40828455)
3 beds 1 bath 1,563 sqft $668,000
17081 Via Cielo SAN LORENZO, CA
Photo of 17081 Via Cielo, SAN LORENZO, CA (MLS # 40828409)
3 beds 1 bath 1,051 sqft $587,000
872 Via Manzanas SAN LORENZO, CA
Photo of 872 Via Manzanas, SAN LORENZO, CA (MLS # 40828332)
3 beds 1 bath 1,068 sqft $638,000
18200 Via Jose SAN LORENZO, CA
Photo of 18200 Via Jose, SAN LORENZO, CA (MLS # 40828140)
3 beds 3 baths 1,976 sqft $749,000
1608 Keller Ave SAN LORENZO, CA
Photo of 1608 Keller Ave, SAN LORENZO, CA (MLS # 40827959)
3 beds 1 bath 1,050 sqft $649,950
14777 Saturn Dr SAN LORENZO, CA
Photo of 14777 Saturn Dr, SAN LORENZO, CA (MLS # 40827878)
0 beds 0 baths $99,000
1779 via natal SAN LORENZO, CA
Photo of 1779 via natal, SAN LORENZO, CA (MLS # 40827745)
3 beds 1 bath 1,078 sqft $659,000
1933 Via Amigos SAN LORENZO, CA
Photo of 1933 Via Amigos, SAN LORENZO, CA (MLS # 40826852)
3 beds 2 baths 1,386 sqft $685,000
17132 Via Media SAN LORENZO, CA
Photo of 17132 Via Media, SAN LORENZO, CA (MLS # 40826424)
3 beds 1 bath 1,051 sqft $645,000
17364 Via Chiquita SAN LORENZO, CA
Photo of 17364 Via Chiquita, SAN LORENZO, CA (MLS # 40825453)
3 beds 1 bath 1,031 sqft $675,000
15715 Via Nueva SAN LORENZO, CA
Photo of 15715 Via Nueva, SAN LORENZO, CA (MLS # 40824445)
3 beds 2 baths 1,465 sqft $755,000
805 Estancia Court SAN LORENZO, CA
Photo of 805 Estancia Court, SAN LORENZO, CA (MLS # ML81702274)
3 beds 4 baths 1,523 sqft $725,000
809 Estancia Court SAN LORENZO, CA
Photo of 809 Estancia Court, SAN LORENZO, CA (MLS # ML81702161)
3 beds 3 baths 1,525 sqft $710,000
819 Estancia Court SAN LORENZO, CA
Photo of 819 Estancia Court, SAN LORENZO, CA (MLS # ML81702157)
3 beds 4 baths 1,523 sqft $715,000
21061 Estancia Common SAN LORENZO, CA
Photo of 21061 Estancia Common, SAN LORENZO, CA (MLS # ML81702139)
3 beds 4 baths 1,703 sqft $755,000
815 Estancia Court SAN LORENZO, CA
Photo of 815 Estancia Court, SAN LORENZO, CA (MLS # ML81695866)
3 beds 3 baths 1,524 sqft $710,000
21091 Estancia Common SAN LORENZO, CA
Photo of 21091 Estancia Common, SAN LORENZO, CA (MLS # ML81695492)
3 beds 4 baths 1,669 sqft $760,000
0 Big Basin Way SAN LORENZO, CA
Photo of 0 Big Basin Way, SAN LORENZO, CA (MLS # ML81427513)
0 beds 0 baths $1,795,000

Sold Listings in San Lorenzo

15960 Mills SAN LORENZO, CA
Photo of 15960 Mills, SAN LORENZO, CA (MLS # 40826328)
3 beds 1 bath 1,059 sqft $630,000
17048 Via Del Rey SAN LORENZO, CA
Photo of 17048 Via Del Rey, SAN LORENZO, CA (MLS # 40824137)
3 beds 1 bath 1,050 sqft $662,500
16870 Genevieve Pl SAN LORENZO, CA
Photo of 16870 Genevieve Pl, SAN LORENZO, CA (MLS # 40825221)
3 beds 3 baths 1,339 sqft $640,000
15849 Via Alamitos SAN LORENZO, CA
Photo of 15849 Via Alamitos, SAN LORENZO, CA (MLS # 40825292)
3 beds 2 baths 1,260 sqft $630,000
17009 Via Del Rey SAN LORENZO, CA
Photo of 17009 Via Del Rey, SAN LORENZO, CA (MLS # 40824134)
3 beds 1 bath 1,050 sqft $685,000
1419 Via Hermana SAN LORENZO, CA
Photo of 1419 Via Hermana, SAN LORENZO, CA (MLS # 40825782)
3 beds 2 baths 1,400 sqft $791,000
16123 Via Harriet SAN LORENZO, CA
Photo of 16123 Via Harriet, SAN LORENZO, CA (MLS # 40823488)
3 beds 2 baths 1,312 sqft $708,000
16068 Via Segundo SAN LORENZO, CA
Photo of 16068 Via Segundo, SAN LORENZO, CA (MLS # 40820415)
4 beds 1 bath 1,144 sqft $720,000
17239 Via La Jolla SAN LORENZO, CA
Photo of 17239 Via La Jolla, SAN LORENZO, CA (MLS # 40822919)
3 beds 1 bath 1,031 sqft $610,000
570 Via Mirabel SAN LORENZO, CA
Photo of 570 Via Mirabel, SAN LORENZO, CA (MLS # ML81706958)
3 beds 1 bath 1,306 sqft $650,000
16124 VIA LUPINE SAN LORENZO, CA
Photo of 16124 VIA LUPINE, SAN LORENZO, CA (MLS # 40825682)
3 beds 1 bath 1,400 sqft $748,000
570 Via Mirabel SAN LORENZO, CA
Photo of 570 Via Mirabel, SAN LORENZO, CA (MLS # 40822534)
3 beds 1 bath 1,306 sqft $650,000
1790 Via Redondo SAN LORENZO, CA
Photo of 1790 Via Redondo, SAN LORENZO, CA (MLS # 40823453)
4 beds 3 baths 1,632 sqft $768,000
15904 Bayberry Lane SAN LORENZO, CA
Photo of 15904 Bayberry Lane, SAN LORENZO, CA (MLS # 40819710)
3 beds 3 baths 1,948 sqft $775,000
27 Paseo Grande, Unit: D SAN LORENZO, CA
Photo of 27 Paseo Grande, Unit: D, SAN LORENZO, CA (MLS # 40823260)
2 beds 2 baths 1,056 sqft $510,000
15960 Via Pinale SAN LORENZO, CA
Photo of 15960 Via Pinale, SAN LORENZO, CA (MLS # 40820114)
3 beds 1 bath 1,000 sqft $657,000
15725 Via Represa SAN LORENZO, CA
Photo of 15725 Via Represa, SAN LORENZO, CA (MLS # 40823096)
3 beds 2 baths 1,314 sqft $695,000
1225 Via Vista SAN LORENZO, CA
Photo of 1225 Via Vista, SAN LORENZO, CA (MLS # 40822067)
3 beds 1 bath 1,050 sqft $700,000
15963 Via Cordoba SAN LORENZO, CA
Photo of 15963 Via Cordoba, SAN LORENZO, CA (MLS # 40820607)
3 beds 1 bath 1,077 sqft $690,000
33 Paseo Grande, Unit: C SAN LORENZO, CA
Photo of 33 Paseo Grande, Unit: C, SAN LORENZO, CA (MLS # ML81706257)
2 beds 2 baths 1,056 sqft $485,000
33 Paseo Grande, Unit: C SAN LORENZO, CA
Photo of 33 Paseo Grande, Unit: C, SAN LORENZO, CA (MLS # 40822423)
2 beds 2 baths 1,056 sqft $485,000
17442 Via Melina SAN LORENZO, CA
Photo of 17442 Via Melina, SAN LORENZO, CA (MLS # 40821849)
3 beds 1 bath 1,031 sqft $650,000
795 Mooney Ave SAN LORENZO, CA
Photo of 795 Mooney Ave, SAN LORENZO, CA (MLS # 40819127)
3 beds 2 baths 1,603 sqft $680,000
684 Empire St SAN LORENZO, CA
Photo of 684 Empire St, SAN LORENZO, CA (MLS # 40821774)
3 beds 2 baths 1,354 sqft $725,000
16163 VIA SONORA SAN LORENZO, CA
Photo of 16163 VIA SONORA, SAN LORENZO, CA (MLS # 40820873)
3 beds 2 baths 1,384 sqft $755,000
1690 Via Tovita SAN LORENZO, CA
Photo of 1690 Via Tovita, SAN LORENZO, CA (MLS # 40822093)
3 beds 1 bath 1,031 sqft $716,000
288 Ano Avenue SAN LORENZO, CA
Photo of 288 Ano Avenue, SAN LORENZO, CA (MLS # 40821695)
3 beds 2 baths 1,477 sqft $638,000
176 Via San Carlos SAN LORENZO, CA
Photo of 176 Via San Carlos, SAN LORENZO, CA (MLS # 40821362)
4 beds 2 baths 1,696 sqft $765,000
110 Paseo Grande SAN LORENZO, CA
Photo of 110 Paseo Grande, SAN LORENZO, CA (MLS # 40822370)
3 beds 1 bath 1,077 sqft $655,000
312 Albion Avenue SAN LORENZO, CA
Photo of 312 Albion Avenue, SAN LORENZO, CA (MLS # 40818831)
8 beds 5 baths $1,335,000
17263 Via Anacapa SAN LORENZO, CA
Photo of 17263 Via Anacapa, SAN LORENZO, CA (MLS # 40822384)
3 beds 1 bath 1,000 sqft $565,000
17372 Via Magdalena SAN LORENZO, CA
Photo of 17372 Via Magdalena, SAN LORENZO, CA (MLS # 40819699)
3 beds 1 bath 1,134 sqft $730,000
17322 Via Chiquita SAN LORENZO, CA
Photo of 17322 Via Chiquita, SAN LORENZO, CA (MLS # 40818877)
3 beds 2 baths 1,199 sqft $670,000
16765 Ventry Way SAN LORENZO, CA
Photo of 16765 Ventry Way, SAN LORENZO, CA (MLS # 40818764)
2 beds 1 bath 876 sqft $570,000
1233 Bockman, Unit: 24 SAN LORENZO, CA
Photo of 1233 Bockman, Unit: 24, SAN LORENZO, CA (MLS # 40808597)
3 beds 3 baths 1,361 sqft $682,290
16120 Via Del Robles SAN LORENZO, CA
Photo of 16120 Via Del Robles, SAN LORENZO, CA (MLS # 40813940)
4 beds 2 baths 1,582 sqft $725,000
1233 Bockman, Unit: 43 SAN LORENZO, CA
Photo of 1233 Bockman, Unit: 43, SAN LORENZO, CA (MLS # 40807310)
4 beds 3 baths 1,745 sqft $765,233
1233 Bockman, Unit: 25 SAN LORENZO, CA
Photo of 1233 Bockman, Unit: 25, SAN LORENZO, CA (MLS # 40806689)
3 beds 3 baths 1,361 sqft $678,454
1233 Bockman, Unit: 26 SAN LORENZO, CA
Photo of 1233 Bockman, Unit: 26, SAN LORENZO, CA (MLS # 40804922)
3 beds 3 baths 1,361 sqft $659,112
17356 Via Chiquita SAN LORENZO, CA
Photo of 17356 Via Chiquita, SAN LORENZO, CA (MLS # 40817253)
4 beds 2 baths 1,961 sqft $768,000
17729 Via Arriba SAN LORENZO, CA
Photo of 17729 Via Arriba, SAN LORENZO, CA (MLS # 40819492)
3 beds 1 bath 1,068 sqft $695,000
16084 Paseo Largavista SAN LORENZO, CA
Photo of 16084 Paseo Largavista, SAN LORENZO, CA (MLS # 40814213)
5 beds 2 baths 1,802 sqft $720,000
17277 Via El Cerrito SAN LORENZO, CA
Photo of 17277 Via El Cerrito, SAN LORENZO, CA (MLS # 40819330)
3 beds 2 baths 1,787 sqft $755,000
935 Lynn Ct SAN LORENZO, CA
Photo of 935 Lynn Ct, SAN LORENZO, CA (MLS # 40816774)
2 beds 1 bath 832 sqft $585,000
717 Grant Ave SAN LORENZO, CA
Photo of 717 Grant Ave, SAN LORENZO, CA (MLS # 40809498)
3 beds 1 bath 1,098 sqft $591,000
15964 Via Granada SAN LORENZO, CA
Photo of 15964 Via Granada, SAN LORENZO, CA (MLS # 40801521)
3 beds 2 baths 1,150 sqft $550,000
572 Via Pacheco SAN LORENZO, CA
Photo of 572 Via Pacheco, SAN LORENZO, CA (MLS # 40816318)
3 beds 1 bath 1,094 sqft $702,000
2185 Corte Hornitos SAN LORENZO, CA
Photo of 2185 Corte Hornitos, SAN LORENZO, CA (MLS # 40812705)
4 beds 2 baths 1,647 sqft $705,000
161 Loma Verde Ave SAN LORENZO, CA
Photo of 161 Loma Verde Ave, SAN LORENZO, CA (MLS # 40816384)
2 beds 2 baths 1,056 sqft $470,000
17058 Via Del Rey SAN LORENZO, CA
Photo of 17058 Via Del Rey, SAN LORENZO, CA (MLS # 40817387)
3 beds 2 baths 1,400 sqft $758,888

San Lorenzo School Data

San Lorenzo School Districts

San Lorenzo Unified
PK-12
http://www.slzusd.org

San Lorenzo Schools

Arroyo High School
9-12, public
http://www.sanlorenzousd.k12.ca.us
Bay Elementary School
K-5, public
https://bay-slzusd-ca.schoolloop.com/
Bohannon Middle School
6-8, public
https://bms.schoolloop.com/
Del Rey Elementary School
K-5, public
Edendale Middle School
6-8, public
https://ems.schoolloop.com/
Grant Elementary School
K-5, public
Hesperian Elementary School
K-5, public
https://hes-slzusd-ca.schoolloop.com/cms/page_view?d=x&piid=&vpid=1222839701678
San Lorenzo High School
9-12, public
http://slzhs.schoolloop.com/
St. John Catholic School
PK-8, private
http://www.stjohncatholicschool.org
Calvary Lutheran Elementary School
PK-8, private
http://calvaryslz.org
Redwood Christian Middle School And High School
6-12, private
Shining Light Christian Academy
K-12, private
KIPP Summit Academy
5-8, charter
http://www.kippsummit.org
Lighthouse Christian Academy
K-3, private
KIPP King Collegiate High School
9-12, charter
http://www.kippbayarea.org
Shining Light Christian Academy
1-12, private
Lighthouse Christian Academy
K-10, private